OPINIA LEKARZYTom Hex został ujęty, jak twierdził oficjalnie, podczas próby schwytania rusałek w pobliskim jeziorze, w wyniku czego zablokowana została autostrada międzystanowa nr 60*. Nikt nie ucierpiał z wyjątkiem samego Hexa, chociaż zamieszanie było okrutne. Świadkowie widzieli ponoć jak Hex wyciąga sam siebie z wody za włosy ratując sobie tym samym życie.
Następnie wdał się w bójkę z wściekłymi kierowcami nieprzekonanymi co do rusałek. Hex zapewniał zgromadzonych, że jest artystą i pokazywał swoje prace, to jednak tylko zaogniło sytuację. Przybyłym policjantom też pochwalił się swoimi dziełami wzbudzając przerażenie i w ten sposób trafił na obserwację. Na wszelki wypadek wezwano egzorcystę, ale ten ujrzawszy Hexa uciekł jak oparzony.


OPINIA LEKARZY

STAN PSYCHICZNY

Orientacja prawidłowa, świadomość jasna, nawiązuje kontakt werbalny, przy pierwszym kontakcie niespotykanie spokojny człowiek, afekt zawężony, nie reaguje na zaczepki i prowokacje, skoncentrowany choć nieobecny, przejawia lekkie zaburzenia uwagi i pamięci, produkuje urojenia o charakterze magiczno-baśniowym przypisując otoczeniu wyjątkowo przyjazne zamiary w stosunku do swojej osoby, halucynacjom nie zaprzecza, ale i nie potwierdza, wodzi wzrokiem za pielęgniarkami, usiłuje rozmawiać z urządzeniami medycznymi i innymi przedmiotami, rozmawia z niewidzialnymi bytami. Krytycyzm chorobowy zniesiony.

BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Bez trudu nawiązuje kontakt werbalny, mówi na temat, ale łatwo go zmienia przechodząc do wszelkich możliwych zagadnień przez skomplikowane łańcuchy skojarzeniowe. W trakcie badania wstaje i błogosławi zgromadzonych, jak też przedmioty i wspomniane niewidzialne byty. Stosuje się do instrukcji, jednak w czasie badań testowych żywo rozmawia gestykulując i twierdzi, że to gesty magiczne bądź mudry. Niestety nie komentuje tego co robi wystarczająco dokładnie, a nawet zażądał za wyjaśnienia opłaty. W badaniu psychologicznym zastosowano MMPI i wszelkie inne możliwe testy, które badany ochoczo przeszedł. Informacje uzyskane z rozmowy psychologicznej i testów wskazują na osobę w normie. W teście MMPI występujące wartości świadczą, że jest to osoba, która stosuje wyrafinowane mechanizmy obronne charakteryzujące się niespotykanym wglądem we własną osobowość. Wysokie L ujawnia co prawda tendencję do nieprzyznawania się do swoich wad, jednak inne dane wskazują na wysoką zdolność przystosowania się i tolerancję na sytuacje stresowe. Posiada duży stopień samokontroli i nie udało nam się go doprowadzić do szału, chociaż bardzo się staraliśmy. W związkach interpersonalnych wykazuje empatię i dezorganizuje wszelkie próby zewnętrznej manipulacji, co spotyka się z niezadowoleniem otoczenia, także lekarskiego. Sam przejawia skłonności do katalepsji bądź wpadania w nagłe stany transowe i wtedy kontakt z nim jest utrudniony, szczególnie jeśli zaczyna wygłaszać przekazy od istot z Oriona. Charakteryzuje się występowaniem wzajemnie sprzecznych cech osobowości, być może mnogiej, na przykład w pewnych kwestiach ciągle zmieniał zdanie, ale pielęgniarka powiedziała, że to przecież nic takiego. Potem jednak zmieniła zdanie.

OCENA DZIEŁ SZTUKI

Prace artystyczne zostały poddane badaniu testem Rorschacha. Wpatrywaliśmy się w nie wnikliwie obserwując pojawiające się wrażenia. Reakcje były zróżnicowane, od przerażenia, przez chłodną obojętność, aż do popadnięcia w ekstazę mistycznego transu, jednak wszyscy odczuliśmy wyraźną obecność ukrytych wrót do innego świata. Ocena jest więc zróżnicowana, a komisja biegłych podzielona i dlatego dalsze badania będą kontynuowane z udziałem badanego w pewnym bardziej sprzyjającym, dobrze zaopatrzonym otoczeniu.


OPINIA I WNIOSKI

Na podstawie danych z akt sprawy, badania sądowo-psychiatrycznego, opinii psychologa i aktualnego stanu psychicznego Toma Hexa nie stwierdzamy żadnych zaburzeń, które by nie były uznawane obecnie za normę, albo przynajmniej powszechnie dopuszczalne zachowanie dowolnej mniejszości społecznej.  Poza tym jak wiemy, ludzie dzielą się na chorych i jeszcze nie przebadanych.

Badany może być uznany za wzorowego realistę, który wierzy wyłącznie w fakty i wyniki doświadczeń takich jak na przykład konkretne osobiste wizje czy objawienia.
Stwierdzamy natomiast zgodnie u badanego kompulsywną skłonność do fantazjowania, przy czym fantazje te w części się materializują doprowadzając do nieprzewidzianych sytuacji, jak wtedy gdy na oddziale pojawił się ludek Faeri i nikt nie potrafił sobie poradzić z tymi skrzatami skaczącymi po wszystkim i po wszystkich.

W stosunku do zarzucanego mu czynu tempore criminis Tom Hex miał całkowicie zniesioną zdolność zrozumienia jego znaczenia jak i pokierowania swoim postępowaniem ponieważ znajdował się pod wpływem równoległej rzeczywistości.
W tych warunkach wystarczające będzie zobowiązanie badanego do leczenia w warunkach ambulatoryjnych, tj. w miejscu zamieszkania pod naszą osobistą opieką, jak już wspomnieliśmy, w jakimś dobrze zaopatrzonym przyjaznym miejscu.

BIEGLI:*Zob. odjazdowy film Ale jazda! (Interstate 60: Episodes of the Road) z 2002 r.